Nieuwe fiets kopen

Fiets zoeken

Stalen rossen in ons assortiment:

Verwijderen fiets door gemeenten niet toegestaan

Het is slechts toegestaan voor gemeenten om een fout geparkeerde fiets los te knippen en te verwijderen als deze een direct gevaar opleverd. Dat bleek uit een uitspraak van de bestuursrechter in Utrecht.

 
Alleen indien een fiets zo is neergezet dat deze aantoonbaar gevaar oplevert, bijvoorbeeld voor een nooduitgang of op een blindenstrook, mag de gemeente zonder eerst een waarschuwing af te geven het slot losknippen.
 
Een fietser kreeg eerder deze maand een schadevergoeding toegekend van de bestuursrechter, nadat zij een zaak had aangespannen. Haar fiets was zonder waarschuwing losgeknipt en verwijderd, maar volgens de rechter leverde de stalling van haar fiets geen gevaar op. Om die reden wees de rechter het betoog van de gemeente dat spoedeisende verwijdering noodzakelijk was af.
 
In gevallen waarbij een fout geparkeerde fiets geen gevaar oplevert, is er volgens de rechter slechts sprake van hinder. Verwijderen is dan niet spoedeisend. De gemeente moet dan een de eigenaar eerst zelf de kans geven om binnen een redelijke termijn de fiets te verwijderen.